Mads Thomsen
 

Velkommen

Kloakering

Dræn

Slamsugning

Vandløb og grøfter

Oprensning søer & naturpleje

Jordarbejde

Jordsortering

Belægning

Specialopgaver

Snerydning

Nedbrydning

Pasningsaftale for grundejerforeninger

Veje & vedligholdelse

Kontakt


> Kloakering

Renovering af nedslidte kloakker udføres oftest forberedt til separat-system; dvs. v. fremtidig krav fra myndighederne om adskillelse af spildevand og regnvand, er omlægning enkelt.

Ved rørskader hjælper vi gerne med papirarbejde og vurdering af omkostninger til dit forsikringsselskab. 

 
                                   Side fra Net For Dig