Mads Thomsen
 

Velkommen

Kloakering

Dræn

Slamsugning

Vandløb og grøfter

Oprensning søer & naturpleje

Jordarbejde

Jordsortering

Belægning

Specialopgaver

Snerydning

Nedbrydning

Pasningsaftale for grundejerforeninger

Veje & vedligholdelse

Kontakt


> Kloakering


Nedsivningsstrenge

Opbygning af mile

10 PE anlæg

10 PE anlæg

Fordelerbrønd til gravitation

2 m3 bundfældningstank 5 PE

Afretning af mile

Nedsivning i bioblokke


4 m3 tank 10 PE 

 
                                   Side fra Net For Dig