Mads Thomsen
 

Velkommen

Kloakering

Dræn

Slamsugning

Vandløb og grøfter

Oprensning søer & naturpleje

Jordarbejde

Jordsortering

Belægning

Specialopgaver

Snerydning

Nedbrydning

Pasningsaftale for grundejerforeninger

Veje & vedligholdelse

Kontakt


> Pasningsaftale for grundejerforeninger

Vi kan tilbyde:

  • Vedligehold af veje, kørsel med vejhøvl, levering af grus, reperation af asfalt.
  • Vedligehold af vandløb/ grøfter/ kanaler.
  • Klippe/ slå rabatter, træer og buske.
  • Snerydning evt. saltning af veje og p-pladser
  • Vedligehold/rensning af kloakker, sandfang osv.

Kontakt os gerne for nærmere info.

 

                                   Side fra Net For Dig