Mads Thomsen
 

Velkommen

Kloakering

Dræn

Slamsugning

Vandløb og grøfter

Oprensning søer & naturpleje

Jordarbejde

Jordsortering

Belægning

Specialopgaver

Snerydning

Nedbrydning

Pasningsaftale for grundejerforeninger

Veje & vedligholdelse

Kontakt


Mads Thomsen etablerede egen entreprenørvirksomhed i 2003. I dag er der 4 medarbejdere i virksomheden, der løser alle typer entreprenøropgaver. Det er eksempelvis jordarbejde, støbning af sokler, vedligeholdelse af veje, belægning, slamsugning, nedrivning, drænarbejde, etablering og oprensning af søer og vådområder.

I 2007 udvides forretningen til også at være autoriseret kloakmestervirksomhed, så der nu både renoveres gamle kloakker af enhver art, samt etableres nyanlæg i by og på land.

Entreprenør Mads Thomsen samarbejder med private, landbrug, offentlige institutioner og myndigheder, erhvervsinstitutioner samt andre håndværksvirksomheder.

Med bopæl nær Vrå, er Vendsyssel det naturlige arbejdsområde, der løses dog opgaver over hele landet. Fra 2014 lagerplads på Sdr. Alle´75, Vrå - tidligere Hjørring Kommunes Materialgård.

En alsidig entreprenørforretning der spænder vidt; som har materiel, mandskab og erfaring til at udføre enhver opgave.

”VI GØR EN FORSKEL”  er virksomhedens motto. Det handler om et livssyn, hvor ærlighed og respekt for andre mennesker vægtes højt, og kan vi sprede glæde på vor vej, så tror vi på, at andre oplever vi har gjort en forskel.

 

                                   Side fra Net For Dig